Wykład: Modele białoruskiej gospodarki

Wykład Kacpra Wańczyka w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, „Białoruś 2020”. W trakcie zajęć zostanie poddana analizie ewolucja współczesnego rozwoju Białorusi i zmian, które doprowadziły do protestów w 2020 roku oraz skutki działań reżimu po proteście. Wykładowcy i wykładowczynie to eksperci i ekspertki z różnych dziedzin dotyczących Białorusi – poruszą tematy związane z konsolidacją reżimu autorytarnego, stanu gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, dynamiki relacji bilateralnych Białorusi z sąsiadami i wizerunku na arenie międzynarodowej.

Kacper Wańczyk – były dyplomata, pracował m.in. w Ambasadach RP w Mińsku i Kabulu, w misji EU EUBAM Libya, kierował także Wydziałem Ukrainy i Mołdawii w Departamencie Wschodnim MSZ. Publikował teksty nt. polskiej polityki wschodniej, Białorusi i Rosji. Współpracował m.in. ze Sprawami Międzynarodowymi, Nową Europą Wschodnią, Kulturą Liberalną. Autor monografii ,,Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Regionu Morza Kaspijskiego w latach 1999-2004 (Toruń, 2007) oraz tłumaczenia powieści Zachara Prilepina ,,Sańkja” (Wołowiec, 2008). Obecnie studiuje na studiach doktoranckich w Akademii L. Koźmińskiego, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą modelowi białoruskiej gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *