Zespół

Redakcja

Anton Saifullayeu

redaktor naczelny, adiunkt w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych (UW). Zajmuje się teorią postkolonialną, antropologią kulturową Europy Wschodniej, teorią historiografii, białoruską historią idei politycznej i intelektualnej. Kontakt: [email protected]

Zobacz wszystkie wpisy od Anton Saifullayeu →

Maxim Rust

redaktor działu OPINIE, analityk polityczny i badacz społeczny. Doktor nauk politycznych (UW). Główne zainteresowania badawcze to elity polityczne i transformacja ustrojowa w państwach poradzieckich oraz funkcjonowanie społeczeństw w dobie digitalizacji. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych i publicystycznych. Jest redaktorem magazynu New Eastern Europe (www.neweasterneurope.eu).

Zobacz wszystkie wpisy od Maxim Rust →

Eliza Kondzior

redaktorka działu Białoruś 2020 LIVE, tłumaczka, jest doktorantką w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Zobacz wszystkie wpisy od Eliza Kondzior →

Nikita Grekowicz

współredaktor działu LIVE, białoruski korespondent OKO.PRESS. Od 2019 roku zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś, w którym działa jako wolontariusz z przerwami od 2009 roku. Absolwent MISH UW z dyplomem na kierunku „Artes Liberales”. Interesuje go posthumanistyczne ujęcie jednostek funkcjonujących w stanie wyjątkowym, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawodowo ilustrator.

Zobacz wszystkie wpisy od Nikita Grekowicz →

Łukasz Tomik

redaktor działu ARCHIWUM PROTESTÓW, absolwent SGH i UW, specjalista międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych. W Dobrym Radiu prowadzi swoją autorską audycję "Okno na Wschód" (https://dobre.radio/audycje/okno-na-wschod), w której regularnie pojawia się temat Białorusi. Główne zainteresowania to przeciwdziałanie praniu pieniędzy i walka z korupcją. W pracy zawodowej zajmował się m.in. handlem zagranicznym oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi na Ukrainie. Pilot-amator w trakcie dalszych szkoleń.

Zobacz wszystkie wpisy od Łukasz Tomik →

Katarzyna Kołak-Danyi

redaktorka językowa, lektorka języka polskiego jako obcego, pracowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz wszystkie wpisy od Katarzyna Kołak-Danyi →

Hubert Łaszkiewicz

historyk, tłumacz, ukończył KUL, pracownik SEW UW, zajmuje się historią Rosji i Rzeczypospolitej epoki nowożytnej, metodologią historii i historią historiografii, przełożył na język polski historię Białorusi napisaną przez Hienadzia Sahanowicza i Zachara Szybiekę (wydaną w Wydawnictwie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie).

Zobacz wszystkie wpisy od Hubert Łaszkiewicz →

Anna Szychowska

tłumaczka, redaktorka napisów dla niesłyszących, nauczycielka języka hiszpańskiego. Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, studentka studiów wschodnich w SEW UW.

Zobacz wszystkie wpisy od Anna Szychowska →
Autorzy

Grupa Analityczna “Białoruś w regionie”

Zespół badawczy powołany w ramach Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego działający na zasadach think tanku. Zespół składa się z ekspertów i analityków, którzy zajmują się badaniami współczesnej Białorusi na różnych płaszczyznach. W skład grupy analityczną wchodzą: Jerzy Marek Nowakowski (kierownik grupy), Maxim Rust (sekretarz), Katarzyna Bieliakowa, Justyna Olędzka, Aliaksandr Papko, Andrzej Pukszto, Oleksandr Shevchenko, Pavel Usov, Kacper Wańczyk.

Zobacz wszystkie wpisy od Grupa Analityczna “Białoruś w regionie” →

Almira Ousmanova

badaczka feministyczna i filozofka; profesorka i wykładowczyni na Wydziale Nauk Społecznych, Kierowniczka Laboratorium Nauk nad Kulturą Wizualną i Sztuką Współczesną na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym (Wilno, Litwa).

Zobacz wszystkie wpisy od Almira Ousmanova →

Paweł Usow

białoruski politolog i analityk. Doktor nauk politycznych. Obszar zainteresowań: reżimy autorytarne i ich transformacja, procesy polityczne i geopolityczne w przestrzeni postradzieckiej.

Zobacz wszystkie wpisy od Paweł Usow →

Maria Avdeeva

ukraińska badaczka zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania dezinformacji i operacji informacyjnych. Twórczyni i prowadząca kursu „Bezpieczeństwo informacji jako integralna część bezpieczeństwa narodowego”. Ekspertka międzynarodowej sieci iSANS.

Zobacz wszystkie wpisy od Maria Avdeeva →

Nicolas Butylin

zajmuje się badaniem zjawisk i procesów społeczno-politycznych w regionie poradzieckim, pamięcią kulturową, stosunkami europejsko-białoruskimi oraz europejsko-rosyjskimi. Pracował jako asystent projektu w Institut für Europäische Politik w Berlinie, gdzie asystował w obszarze badawczym „Rozszerzenie, sąsiedztwo i Azja Środkowa”. Jest stażystą w Białoruskim Instytucie Studiów Strategicznych (BISS).

Zobacz wszystkie wpisy od Nicolas Butylin →

Oleksandr Shevchenko

absolwent stosunków międzynarodowych na Odeskim Uniwersytecie Narodowym oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pracował w departamencie integracji europejskiej Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Ukrainy. Analityk Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych. Członek Zespołu Analitycznego „Białoruś w regionie”.

Zobacz wszystkie wpisy od Oleksandr Shevchenko →

Paulina Siegień

dziennikarka, reporterka i tłumaczka, specjalizuje się w tematyce wschodniej. Absolwentka Studium Europy Wschodniej UW i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Publikuje między innymi w Krytyce Politycznej oraz New Eastern Europe.

Zobacz wszystkie wpisy od Paulina Siegień →

Agnieszka Legucka

analityczka ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Doktor habilitowana nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajna na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”.

Zobacz wszystkie wpisy od Agnieszka Legucka →

Elena Gapova

profesorka Katedry Socjologii na Western Michigan University, założycielka Centrum Badań Genderowych na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym (Wilno, Litwa).

Zobacz wszystkie wpisy od Elena Gapova →

Olga Shparaga

doktorka filozofii, studiowała filozofię w Białorusi i Niemczech. W latach 2001-2014 prowadziła wykłady na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Od 2006 do 2014 roku współredaktorka internetowego magazynu „Nowa Europa” (Новая Еўропа). Obecnie członkini rady naukowej czasopism "The Ideology and Politics Journal", "The Interlocutor", "pARTisan", a także serii książek filozoficznych Libri Nigri.

Zobacz wszystkie wpisy od Olga Shparaga →

Piotr Rudkouski

białoruski analityk, politolog i wykładowca akademicki. Jest dyrektorem Białoruskiego Instytutu Studiów Strategicznych (BISS). Doktor nauk humanistycznych, autor czterech książek i ponad stu artykułów. Główne zainteresowanie badawcze: czynnik wartości w relacjach Białorusi i UE, tożsamość narodowa i koncepcja otwartego społeczeństwa.

Zobacz wszystkie wpisy od Piotr Rudkouski →

Olena Babakova

dziennikarka Krytyki Politycznej. Doktorka nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2011–2016 dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy, od 2017 roku koordynatorka projektów w Fundacji WOT. Współpracuje z polskimi i ukraińskimi mediami, m.in. „Europejską Prawdą”, „Nowoje Wriemia”, „Aspen Review”, Kennan Focus on Ukraine. Pisze o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińskiej migracji do Polski i UE.

Zobacz wszystkie wpisy od Olena Babakova →

Justyna Olędzka

doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, redaktor naczelna czasopisma ,,Społeczeństwo i Polityka". Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki legitymizacji i deligitymizacji przywództwa na obszarze WNP oraz teorii i praktyki inżynierii społecznej.

Zobacz wszystkie wpisy od Justyna Olędzka →

Veronika Laputska

absolwentka Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie, Studium Europy Wschodniej, Lancaster University. Ekspertka ds. Europy Środkowej i Wschodniej, badaczka mediów, propagandy oraz polityki historycznej.

Zobacz wszystkie wpisy od Veronika Laputska →

Tatiana Shchyttsova

filozofka, profesorka na Wydziale Nauk Społecznych EHU, kierownik Centrum Badań Intersubiektywności i Komunikacji Interpersonalnej na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym (Wilno, Litwa), redaktorka naczelna czasopisma "Journal for Philosophy and Cultural Studies TOPOS".

Zobacz wszystkie wpisy od Tatiana Shchyttsova →

Piotra Sadouski

białoruski polityk, dyplomata i językoznawca. Deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białoruś XII kadencji (1990-1996). W latach 1990-1992 był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych RN. Pierwszy ambasador niepodległej Białorusi w Republice Federalnej Niemiec (1992-1994).

Zobacz wszystkie wpisy od Piotra Sadouski →

Michał Paszkowski

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Starszy Analityk w Zespole Bałtyckim w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Autor licznych artykułu naukowych, analiz i ekspertyz z zakresu sektora energetycznego.

Zobacz wszystkie wpisy od Michał Paszkowski →

Zbigniew Rokita

jest dziennikarzem, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor niedawno wydanej książki reporterskiej „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” (Czarne 2020).

Zobacz wszystkie wpisy od Zbigniew Rokita →

Bartosz Tesławski

redaktor naczelny i założyciel portalu NaWschodzie.eu. Miłośnik Białorusi i sympatyk całej Europy Wschodniej. Absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Były zastępca redaktora naczelnego portalu Eastbook. Kierownik projektu e-commerce w Wydawnictwie Gospodarczym.

Zobacz wszystkie wpisy od Bartosz Tesławski →

Tadeo Julián Vázquez Sánchez

w swoich badaniach koncentruje się na scenariuszach transformacji ustrojowej Białorusi i Ukrainy, skupiając się na roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Specjalizuje się także w pozycji UE jako aktora politycznego i wpływach Partnerstwa Wschodniego w Białorusi i Gruzji. Jest stażystą w Białoruskim Instytucie Studiów Strategicznych (BISS).

Zobacz wszystkie wpisy od Tadeo Julián Vázquez Sánchez →

Wojciech Jakóbik

redaktor naczelny BiznesAlert.pl, analityk sektora energetycznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi i energetyką od 2009 roku.

Zobacz wszystkie wpisy od Wojciech Jakóbik →

Andrzej Pukszto

historyk i politolog związany z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. W latach 2009 – 2020 kierownik Katedry Politologii na wspomnianym uniwersytecie. Jest członkiem Litewskiej Asocjacji Nauk Politycznych.

Zobacz wszystkie wpisy od Andrzej Pukszto →

Wojciech Wojtasiewicz

dziennikarz dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” piszący o Europie Wschodniej; publikował w: Polityce, Newsweeku, Tygodniku Powszechnym, Dzienniku Gazecie Prawnej, New Eastern Europe, Open Democracy, Krytyce Politycznej, HolisticNews, Międzynarodowym Przeglądzie Politycznym, Onet.pl, Interia.pl, Queer.pl; komentator TVN24 i TOK FM.

Zobacz wszystkie wpisy od Wojciech Wojtasiewicz →