Białoruskie ministerstwo sprawiedliwości odmówiło rejestracji partii politycznej „Sojuz”

Komitet organizacyjny powołania „Sojuzu” powstał z inicjatywy obywatelskiej o tej samej nazwie, która od 2016 roku promuje białorusko-rosyjską agendę integracyjną.
Inicjatorzy powstania partii postawili sobie za cel „rozwój demokracji i polepszenie ustroju państwa w celu budowy pełnoprawnego społeczeństwa obywatelskiego i stworzenia warunków sprzyjających pełnemu funkcjonowaniu gospodarki”. Zamierzają także promować „rozwój integracji białorusko-rosyjskiej poprzez stosunki dwustronne, porozumienie o utworzeniu Państwa Związkowego, Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i inne projekty integracyjne, które są podstawą dobrobytu i stopniowego rozwoju państwa białoruskiego”.
Jako przyczynę odmowy podano naruszenie ustalonej procedury tworzenia partii politycznych – przy losowej kontroli okazało się, że z 1032 osób na liście (przy wymaganym 1000) 26 osób nie istnieje, część danych dotyczących zamieszkania jest niedokładna, a jedna z osób nie jest obywatelem Białorusi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *