Zmiana kodeksów odpowiedzialności karnej

Opublikowano ustawę „O zmianie kodeksów odpowiedzialności karnej”. Oto najważniejsze zmiany:
Ustawa wprowadza odpowiedzialność karną:
• za ekstremizm: tworzenie formacji ekstremistycznej i uczestnictwo w niej, przygotowanie do uczestnictwa, finansowanie działalności ekstremistycznej i udzielanie pomocy w takiej działalności;
• za wielokrotne naruszanie procedury organizacji imprez masowych.
Odpowiedzialność została zaostrzona:
• za zabójstwo milicjanta lub żołnierza;
• za przemoc lub groźby wobec siłowików i sędziów;
• za opór wobec funkcjonariuszy milicji;
• za publiczne znieważenie urzędnika państwowego;
• za organizowanie zamieszek lub udział w nich;
• publiczne wezwania do organizowania nielegalnych imprez masowych;
• za celowe blokowanie dróg, powodujące duże szkody.
• za nielegalne gromadzenie i rozpowszechnianie danych osobowych.
Zwiększono również kary za uchylanie się od płacenia podatków: do siedmiu lat za przestępstwo, które wyrządziło szkodę na dużą skalę (było to do trzech lat), do 12 lat – na szczególnie dużą skalę (było to do siedmiu).
Zmiany wchodzą w życie za 10 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *