Wykład: Białoruś i jej otoczenie międzynarodowe w propagandzie reżimu Łukaszenki

Wykład dr Justyny Olędzkiej w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, „Białoruś 2020”. W trakcie zajęć zostanie poddana analizie ewolucja współczesnego rozwoju Białorusi i zmian, które doprowadziły do protestów w 2020 roku oraz skutki działań reżimu po proteście. Wykładowcy i wykładowczynie to eksperci i ekspertki z różnych dziedzin dotyczących Białorusi – poruszą tematy związane z konsolidacją reżimu autorytarnego, stanu gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, dynamiki relacji bilateralnych Białorusi z sąsiadami i wizerunku na arenie międzynarodowej.

Justyna Olędzka – doktorka nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, redaktorka naczelna czasopisma ,,Społeczeństwo i Polityka”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki legitymizacji i deligitymizacji przywództwa na obszarze WNP oraz teorii i praktyki inżynierii społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *