Wykład: Pamięć historyczna i symbolika w białoruskich protestach [en]

Wykład dr Nelly Bekus w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, „Białoruś 2020”, który kontynuuje serię wykładów w semestrze letnim. Wykładowcy i wykładowczynie to eksperci i ekspertki z różnych dziedzin dotyczących Białorusi – poruszą tematy związane z konsolidacją reżimu autorytarnego, stanu gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, dynamiki relacji bilateralnych Białorusi z sąsiadami i wizerunku na arenie międzynarodowej. Wykład dr Nelly Bekus pod tytułem Polityka pamięci, symbolizm historyczny i protesty na Białorusiodbył się 04.05.2021 r.

Nelly Bekus – ekspertka w dziedzinie polityki historycznej i pamięci z Exeter University. Naukowo zajmuje się zagadnieniami budowania państw i narodów w okresie socjalizmu i post-socjalizmu, rolą pejzażu miejskiego w budowaniu tożsamości postsocjalistycznej oraz krajobrazem religijnym i etnolingwistycznym w społeczeństwach postsowieckich.

Wykład oparty na następujących publikacjach dr Bekus: Echo of 1989? Protest Imaginaries and Identity Dilemmas in Belarus; Agency of internal transnationalism in social memory.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *