Wykład: Białoruś 2020: między Polską a Rosją

Wykład Anny Marii Dyner w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, „Białoruś 2020”, który kontynuuje serię wykładów w semestrze letnim. Wykładowcy i wykładowczynie to eksperci i ekspertki z różnych dziedzin dotyczących Białorusi – poruszą tematy związane z konsolidacją reżimu autorytarnego, stanu gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, dynamiki relacji bilateralnych Białorusi z sąsiadami i wizerunku na arenie międzynarodowej. Wykład Anny Marii Dyner pod tytułem “Białoruś 2020: między Polską a Rosją” odbył się 13.04.2021 r.

Anna Maria Dyner jest analityczką ds. Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Jej zainteresowania badawcze obejmują rosyjską polityką bezpieczeństwa, rolę Rosji na obszarze postsowieckim oraz politykę wewnętrzną i zagraniczną Białorusi. Ukończyła Instytut Nauk Politycznych oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentką programu Departamentu Stanu International Visitor Leadership Program. W 2008 r. otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. [źródło: pism.pl/analitycy/Anna_Maria_Dyner]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *