Białoruś: „świętowanie” w cieniu nowych sankcji energetycznych

9 sierpnia 2021 r. minęło dokładnie 12 miesięcy od sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi, co zbiegło się z nowymi sankcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię oraz Kanadę na białoruski sektor energetyczny. Nowymi sankcjami są objęci urzędnicy państwowi (byli i obecni) oraz kierownictwo firm działających w kluczowych branżach, w tym w energetyce oraz na rynku nawozów sztucznych.

Czytaj więcej

Paliwowa polityka: Białoruś odwraca się plecami od Litwy

Do niedawna Białoruś starała się prowadzić niezależną politykę energetyczną, oczywiście mocno ograniczoną istniejącymi uwarunkowaniami. Przez lata ściśle współpracowała z Litwą, która odgrywała ważne ogniwo w paliwowej polityce Mińska. Kluczowe znaczenie dla białoruskich przedsiębiorstw naftowych miał litewski terminal naftowy w Kłajpedzie oraz linie kolejowe umożliwiające dostarczenie wytwarzanych w białoruskich rafineriach produktów nad Morze Bałtyckie, a dalej na rynki międzynarodowe.

Czytaj więcej