Aktywizacja sił prorosyjskich: dwie nowe partie na horyzoncie

„Związek” i „Ruch Ojczyzna” są gotowe do włączenia się do walki o władzę. W październiku w Mińsku odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego w sprawie utworzenia partii politycznej „Związek” („Sojuz”). Została zainicjowana przez Inicjatywę Obywatelską „Związek”, która ma czterech współprzewodniczących, z których dwóch to obywatele Rosji.

Czytaj więcej

Propagandowy zwód: sojusz z Rosją jako jedyne możliwe wyjście z kryzysu dla Białorusi?

Traktując białoruskie protesty jako wynik zachodniego spisku i technologii „kolorowych rewolucji” albo rezultat wewnętrznych błędów politycznych Alaksandra Łukaszenki, albo też jako wynik połączenia obu czynników, prokremlowskie media są zgodne w jednym – tylko bliższa integracja z Rosją, a nawet przystąpienie do federacji z nią, pomoże wyjść Białorusi z kryzysu.

Czytaj więcej