Sztaby Cichanouskiej, Capkały, Babaryki, Rada Koordynacyjna, Fundacja BySol zorganizowały nadzwyczajne spotkanie robocze

Sztaby Cichanouskiej, Capkały, Babaryki, Rada Koordynacyjna, Fundacja BySol zorganizowały nadzwyczajne spotkanie robocze. Wspólnie uzgodnili format współpracy, w celu spełnienia wszystkich żądań protestujących:
1. Przeprowadzenie nowych otwartych wyborów.
2.Przeprowadzenie śledztwa w sprawie zbrodni i przemocy wobec pokojowo nastrojonych Białorusinów.
3. Uwolnienie więźniów politycznych.
Na spotkaniu omówiono koordynację prac fundacji pomocy ofiarom, które ucierpiały w czasie protestów, a także sankcje dla urzędników i służb łamiących prawo — oraz środki wsparcia dla tych, którzy są gotowi przejść na stronę narodu.
Na zdjęciu: Wadim Prakopjeu, Walery i Weranika Capkała, doradca Cichanouskiej ds. politycznych Alaksandr Dabrawolski, Swiatłana Cichanouska, doradca Cichanouskiej ds. międzynarodowych Franciszak Wiaczorka, członek prezydium Rady Koordynacyjnej, eks-dyplomata Paweł Łatuszka, przedstawiciele Fundacji Solidarności BySol Andrzej Stryżak i Alaksandr Padgorny, rzeczniczka prasowa Cichanouskiej Anna Krasulina, redaktor The Village Belarus Jauhenija Suhak, sekretarz wykonawczy Rady koordynacyjnej Iwan Kraucou oraz członek prezydium Rady koordynacyjnej Wolha Kawalkowa (online).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *