Punktowe podsumowanie wydarzeń 19 sierpnia

📌Świetłana Cichanouska wezwała przywódców europejskich, by nie uznawali wyborów na Białorusi. W swoim przemówieniu do Rady Europejskiej stwierdziła, że protesty na Białorusi trwają drugi tydzień, a wybory nie były uczciwe i przejrzyste. Przypomniała, że powołała Radę Koordynacyjną w celu promowania pokojowego przekazania władzy. Nagranie z apelem (w języku angielskim) dostępny jest na portalu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=M-SWGYQZN1g&fbclid=IwAR0fl6hQzvASYTIR3d7aElgFYTSJwB66Z4t995P55DfsjGDW5qnz8HDZscc

📌Rano ok. 2000 osób przybyło do Mińskiej Fabryki Traktorów, aby wesprzeć robotników, którzy gotowi są strajkować. Akcje protestacyjne organizowane są także w innych przedsiębiorstwach w kraju, w których powstały lub powstają komitety strajkowe. Wysuwane żądania mają charakter polityczny – nowe wybory, dymisja Aleksandra Łukaszenki i Lidii Jarmoszyny, koniec przemocy sił bezpieczeństwa.

📌Aleksander Łukaszenko oświadczył, że białoruskie wojska na zachodniej granicy są w pełnej gotowości bojowej. Według niego istnieje skoordynowane zewnętrzne zagrożenie dla Białorusi.

📌Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały jest zablokowany. Pracownicy nie mogą wejść do budynku. Przeszukiwane są dokumenty i wszystkie pomieszczenia teatru. Z gmachu budynku usunięto biało-czerwono-białe flagi.

📌W ramach funduszu solidarnościowego dla Białorusinów zebrano już milion euro. Każdy zwolniony z aresztu może zwrócić się o pomoc. W międzyczasie Narodowy Komitet Strajkowy ogłosił zamiar przeznaczenia znacznych kwot komitetom strajkowym kilku przedsiębiorstw w Mińsku i Grodnie.

📌Policjanci nie wpuszczają ludzi do budynku Białoruskiej Telewizji Państwowej. Przed głównym wejściem ustawiono punkt kontrolny z policjantami, którzy pozwalają przejść dalej tylko pracownikom mającym ważne przepustki. Kilkuset osobom grożącym strajkiem przepustki zablokowano.

📌Koncern “Biełaruśkalij” kontynuuje strajk, ale na razie bez zapowiadanej głodówki. Strajk głodowy na razie został przełożony. Do żądań strajkujących dodano jeszcze jeden punkt – ochronę prawną dla strajkujących.

📌Zatrzymano 2 strajkujących z Mińskiej Fabryki Traktorów. Służba prasowa MSW podaje, że przeszkadzali oni innym pracownikom wejść do zakładu. Rozpoczęto przeciwko nim sprawy administracyjne za naruszenie trybu organizacji imprez masowych.

📌Białoruska straż graniczna poinformowała, że 18 sierpnia 17 przedstawicielom zagranicznych mediów odmówiono wjazdu na Białoruś. Dziennikarze nie mieli pozwolenia od władz białoruskich na pracę dziennikarską.

📌W szpitalu wojskowym w Mińsku zmarł 43-letni Giennadij Szutow. Został postrzelony w głowę 11 sierpnia z dachu budynku moskiewskiej administracji Brześcia podczas protestów.

📌Wyniki szczytu Unii Europejskiej w sprawie sytuacji na Białorusi: liderzy UE nie uznali wyników wyborów prezydenckich na Białorusi i stwierdzili, że potrzebne są nowe wybory. Postanowiono nałożyć sankcje na znaczną liczbę osób odpowiedzialnych za przemoc i fałszerstwa na Białorusi. UE zbada możliwość wpisania Łukaszenki na listę sankcyjną oraz jest gotowa towarzyszyć pokojowej zmianie władzy na Białorusi, wezwano również władze Białorusi do znalezienia pokojowego wyjścia z kryzysu. UE przeznaczy 53 mln euro na inicjatywy białoruskie.

Zdjęcia: Belsat TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *