Prokurator Generalny ujawnił liczbę spraw karnych wszczętych w związku z udziałem w akcjach protestacyjnych oraz przypadkami przemocy ze strony funkcjonariuszy bezpieczeństwa

Od 9 sierpnia w Białorusi wszczęto ponad 400 spraw karnych za naruszenie porządku publicznego. Jak donosi kanał telewizyjny Belarus 1, o tym fakcie właśnie poinformował prokurator generalny Andrej Szwied.

Według relacji Szwieda wiele z tych spraw jest już na etapie zakończenia wstępnego śledztwa, a wszyscy sprawcy staną przed sądem.

Prokurator również zauważył, że następuje „radykalizacja nastrojów protestacyjnych”.

„Wraz z organami ścigania obecnie podejmuje się zdecydowane kroki, aby zapobiec wszelkim próbom radykalnych działań ze strony obywateli. Tu chodzi na przykład o próby blokowania ruchu ulicznego, przede wszystkim w stolicy. Prokuratura poleciła organom śledczym, funkcjonariuszom organów ścigania, aby maksymalnie przyspieszyć zatrzymanie takich osób, aby w każdym przypadku niezwłocznie wszczynać postępowanie karne, jak również zdecydować o wyborze środka zapobiegawczego w postaci zatrzymania. Chcę od razu podkreślić, że prokuratorzy, w tych i innych sprawach związanych z naruszeniem porządku publicznego, skupiają się na podtrzymaniu oskarżenia w celu zwrócenia się do sądów o nałożenie maksymalnych kar.

Jeśli chodzi o zgłoszenia obywateli, którzy ucierpieli w wyniku działań sił bezpieczeństwa, to, jak zauważa Szwied, „mamy państwo prawa”.

Nie ma ani jednego przypadku, w którym zgłoszenie obywatela o popełnieniu wobec niego bezprawnych czynów nie zostało zarejestrowane i rozpatrzone zgodnie z procedurami postępowania. Wszystko w swoim czasie, są terminy proceduralne i w każdej zgłoszonej sprawie zapadną decyzje prawne – zapewnił rozmówca.

Przypomnijmy, że eksperci ONZ są powiadomieni o 450 udokumentowanych przypadkach tortur i złego traktowania osób zatrzymanych podczas akcji protestacyjnych po 9 sierpnia w Białorusi. Jak dotąd w związku z tymi faktami nie wszczęto ani jednej sprawy karnej.

 

Przetłumaczone z https://news.tut.by/society/704259.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *