Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest, Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować mailowo: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: [email protected] 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzamy Twoje dane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu/konferencji, publikacji informacji itp. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także firma frashmail nasz partner obsługujący wysyłkę newslettera oraz firma NextGen udostępniająca nam miejsce na serwerze.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziesz mógł uczestniczyć w konkursie/konferencji (itp.)

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.