Podsumowanie wydarzeń 9 października

📌Obrońcy Maksima Znaka – adwokaci Jauhien Pylczanka i Dzmitryj Łajeuski – skierowali skargę do grupy roboczej ONZ ds. arbitralnych zatrzymań, w której wskazują na bezprawny charakter zatrzymania swojego klienta.
📌Ze służby dyplomatycznej odszedł tymczasowy pełnomocnik Białorusi w Kazachstanie. Dyplomata był przewodniczącym Komisji Wyborczej w Nur-Sułtanie i podpisał protokół z porażką Łukaszenki.
📌Aleksandr Łukaszenka zapowiedział, że poprawki do Konstytucji RB zostaną wprowadzone przez Wszechbiałoruskie Zgromadzenie Narodowe. Według 140 artykułu obowiązującej Konstytucji RB, treść ustawy zasadniczej można zmienić tylko w drodze referendum.
📌Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy, Estonia, Bułgaria, Słowacja, Czechy i Rumunia wycofały swoich ambasadorów z Białorusi.
📌Znany białoruski koszykarz Jahor Mieszczarakou zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Białoruskiego Związku Koszykówki. Sportowiec jest stałym uczestnikiem pokojowych akcji protestacyjnych w Mińsku.
📌MSZ Białorusi odwołało konsula honorowego Białorusi w Kłajpedzie Nikołaja Logwina.
📌9 października milicja ponownie odwiedziła redaktor naczelną portalu “Silnyje nowosti” Hannę Jaksztas. Została zabrana na komisariat za rzekomy udział w wiecu 23 września, w dniu inauguracji Łukaszenki.
Zdjęcie: Hrodna.life

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *