Podsumowanie wydarzeń 6 października

📌Parlament Europejski chce wnieść sprawę Łukaszenki do Trybunału w Hadze.
📌W Białorusi już 801 osób uznano za więźniów politycznych.
📌Swiatłana Cichanouska spotkała się z diasporą białoruską w Warszawie.
📌Pod Mińskiem odbył się pogrzeb Andreja Ziełcera.
Zdjęcie: Euroradio

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *