Podsumowanie wydarzeń 5 października

📌MSW: 4 października na akcjach protestacyjnych w Białorusi zatrzymano 317 osób. Do czasu rozpatrzenia spraw o wykroczenia administracyjne, w aresztach pozostaje 258 zatrzymanych. W samym Mińsku w niedzielnym marszu uczestniczyło 10 tys. osób.
📌Siarhiej Staszeuski, który 9 sierpnia zmusił nauczycieli do sfałszowania protokołu głosowania na korzyść Łukaszenki, stracił stanowisko. Nie jest już szefem administracji Kastrycznickiego rejonu w Witebsku.
📌Obrońcy Maryi Kalesnikawej złożyli wniosek o umorzenie postępowania karnego do Głównego Wydziału Śledczego Komisji Śledczej. Powodem jest brak przedmiotu przestępstwa.
📌Aleksandr Łukaszenko zaproponował reorientację usług logistycznych z Litwy na Białoruś. Powiedział o tym 5 października podczas składania raportu przez przewodniczącego Państwowego Komitetu Celnego Jurija Sieńko.
📌Swiatłana Cichanouska powołała przedstawicieli do spraw reformy konstytucyjnej oraz do spraw młodzieży i studentów, a także swoich doradców.
📌Swiatłana Cichanouska przybyła dziś do Berlina. Spędzi tam trzy dni w celach służbowych. W stolicy Niemiec spotka się z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel i ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem.
📌Białoruscy studenci przeprowadzili dzisiaj akcję wsparcia dla Dimy Mazuro z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki, któremu dzisiaj zasądzono w sumie 38 dni aresztu. Studenta porwali nieznani sprawcy praktycznie spod uczelni.
📌Wydział Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska poinformował, że przeciwko 19 osobom, które rozpowszechniły dane o pracownikach milicji w Internecie, wszczęto sprawy karne.
📌Alaksandr Łaurynowicz, jeden z liderów komitetu strajkowego Mińskiej Fabryki Ciągników Kołowych, wzywa wszystkich do przyłączenia się do niezależnych związków zawodowych w celu ochrony przed bezprawiem i presją kierownictwa firmy na swoich pracowników.
Zdjęcie: Nasza Niwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *