Podsumowanie wydarzeń 23 lipca

📌Ministerstwo Sprawiedliwości zlikwidowało około 50 organizacji pozarządowych, wśród nich są organizacje udzialające pomocy prawnej, kulturalne, edukacyjne, rozwiązujące problemy społeczne.

📌Litwa planuje wybudować miasteczko kontenerowe dla migrantów przybywających z Białorusi.

📌Sprawa karna przeciwko działaczowi praw człowieka Iharowi Kazmierczakowi z Orszy została umorzona.

Grafika: Andrey Tityak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *