Podsumowanie wydarzeń 1 października

📌Sąd Najwyższy zlikwidował Białoruski Komitet Helsiński oraz Związek Pisarzy Białoruskich.
📌Ponad 80 osób zostało zatrzymanych za obrażanie zabitego oficera KGB.
📌Generał Biełakonieu zasugerował zabicie setki Białorusini w odpowiedzi na śmierć oficera KGB.
Grafika: https://www.instagram.com/running_cat_i/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *