Podsumowanie 16 i 17 sierpnia w punktach

Łukaszenka odwiedził strajkujące fabryki MZKT oraz MAZ. Podczas tych spotkań pracownicy reagowali na jego obecność okrzykami „Odejdź”. Łukaszenka nie odpowiedział jednoznacznie na pytania zadawane przez strajkujących.

W Mińsku, Homlu, Witebsku i innych miastach na Białorusi odbyło się jedno z najbardziej masowych wydarzeń, Marsz Wolności. W Mińsku wzięło w nim udział około 400-500 tys. osób. Takie Marsze miały miejsce również w mniejszych miejscowościach oraz za granicą kraju.

Odbyła się też akcja wsparcia A. Łukaszenki, na którą przywieziono ludzi z całego kraju.

Strajkują pracownicy Białoruskiej telewizji państwowej (ONT) oraz Narodowej Państwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej (BT). Pragną pokazywać prawdziwą sytuację na Białorusi.

W Homlu odbył się pogrzeb Aleksandra Wichora, który zmarł po zatrzymaniu przez policję.

Swiatłana Cichanouska nagrała apel. Jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i pełnić rolę narodowego przywódcy. Cichanouska wyjechała z Białorusi po wyborach, jest na Litwie.

Weronika Cepkało razem z dziećmi przekroczyła rosyjsko-ukraińską granicę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *