Nowa Europa Wschodnia

Portal Nowa Europa Wschodnia przybliża i odczarowuje „Wschód”. Ten cudzysłów został użyty celowo, bo obszar tematyczny, o którym opowiadamy, jest bardzo umownie określony, zróżnicowany pod każdym możliwym względem, a przede wszystkim – ogromny.

Nie ograniczamy się do terenów byłego Związku Radzieckiego. Skupiamy się na sieci powiązań łączących różne regiony, a nie na poszukiwaniu ostrych granic. Europa Wschodnia to dla nas także basen Morza Czarnego i okolice Morza Kaspijskiego. Obszar ten płynnie przechodzi w Bliski Wschód oraz w „szeroką” Azję Centralną, a ta z kolei otwarta jest na Syberię, Chiny i Półwysep Indyjski. Nie możemy także pominąć zależności między „Wschodem” i Polską, a także resztą świata.

Na naszym portalu „Wschód” podzieliliśmy w sposób przewrotny, zaczynając od najbliższego nam Międzymorza, rozciągającego się od Bałtyku na południe, w kierunku Morza Czarnego, skąd już tylko krok na Bałkany. Następnym kręgiem naszego zainteresowania jest Moscoviada, przy czym celowo zrezygnowaliśmy ze standardowego określenia „Rosja”, aby oderwać się od bagażu znaczeń i stereotypowych skojarzeń związanych z tym krajem.

Nasza Kaukazja to Kaukaz oraz Azja Centralna, obszar od północy graniczący z Moscoviadą, a na zachodzie stykający się poprzez Morze Czarne i Wielki Step z Międzymorzem. Przez Kaukazję przebiegał Jedwabny Szlak łączący Bliski i Daleki Wschód oraz Półwysep Indyjski. Wielobarwności, różnorodności i zapętlenia tego Szlaku, ale też jego wagi dla Eurazji pominąć nie możemy. Dział Transatlantyk ma natomiast pokazać powiązania „Wschodu” z bliższym i dalszym Zachodem po obu stronach Oceanu.

Chcemy osadzać opowieści w kontekście kulturowym czy historycznym, czego wyrazem jest – dokonany z lekkim przymrużeniem oka – podział tematyczny naszego portalu. Pisząc o społeczeństwie, odnosimy się do samowaru, czajnika, szaszłyka, barszczu, bistro, rubli, karawan, bazarów, marszrutek czy Hanzy, a więc przedmiotów, dań, instytucji i innych zjawisk charakterystycznych dla danego obszaru.

Zapraszamy do odkrywania Nowej Europy Wschodniej. Naszą ambicją jest zainteresowanie tym szerokim „Wschodem” czytelników spoza kręgu specjalistów zajmujących się sprawami międzynarodowymi i polityką. Stąd piszemy o społeczeństwie, gospodarce, historii i kulturze, nie stroniąc od reportażu czy artykułów ludzi opowiadających o miejscach, w których żyją lub które odwiedzili. Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych autorów i ciekawych tematów.

Portal Nowa Europa Wschodnia jest wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a jego zadaniem jest kontynuacja dzieła legendarnego „Kuriera z Warszawy” (link http://www.kew.org.pl/kew/). Współpracujemy z czasopismem „Nowa Europa Wschodnia”, którego artykuły, częściowo płatne, można znaleźć na portalu.