International Strategic Action Network for Security (iSANS)

iSANS – międzynarodowa inicjatywa ekspertów z różnych krajów, zmierzająca do ustalenia, analizy i przeciwdziałania hybrydowym zagrożeniom demokracji, przestrzegania prawa i ochrony suwerenności krajów Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Przedmiotem zainteresowania są wrogie sieci wpływu, które wykorzystują hybrydowe instrumenty składające się z pseudospołecznych inicjatyw, skorumpowanych działaczy politycznych wspierających interesy podmiotów zewnętrznych, sieci rozpowszechniające propagandę, dezinformację i nieprawdziwe wiadomości, sieci radykalnych grup siejących nienawiść. Badamy także i ujawniamy eksport praktyk korupcyjnych, wpływów ekonomicznych; przenikanie oraz inne niejawne operacje i również stwarzanie zagrożeń wojennych. Eksperci z różnorodnym i wieloletnim doświadczeniem zarówno akademickim, jak też praktycznym, pracujący po obu stronach Atlantyku zjednoczyli swoje wysiłki, aby działać w sieci iSANS. Celem jest wzmocnienie sprzeciwu i zdecydowane opowiedzenie się po stronie demokratycznego projektu obejmującego całe społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, środki masowego przekazu, środowisko eksperckie i akademickie, rządy państw i organizacji międzynarodowych. Jednym z priorytetów inicjatywy jest obrona międzynarodowego ładu prawnego i demokratycznego przed próbami jego osłabienia, rozbicia i zniszczenia ze strony rządów i sił, które nie uznają powszechnej i obowiązującej mocy wartości swobód demokratycznych i praw człowieka. iSANS jest inicjatywą praktyczną, która ma zapobiec tym zagrożeniom i znaleźć rozwiązania na ujawnionych problemów. Dlatego współpracujemy z mediami przekazując uzyskane informacje i komentarze. Współpracujemy z podmiotami państwowymi i międzynarodowymi, które podejmują decyzje i tworzą politykę. Przedstawiamy informacje i rekomendujemy działania, które należy podjąć.