Biuletyn Informacyjny Studium (BIS)

Biuletyn Informacyjny Studium (BIS) jest internetowym serwisem informacyjnym, przekazującym wiadomości ze Wschodu i ze Wschodem związane. Stworzony z inicjatywy studentów „Studiów Wschodnich” SEW, BIS nawiązuje w swojej nazwie do tradycji podziemnego “Biuletynu Informacyjnego Obozu”. Redaktorzy BIS-u są absolwentami-obcokrajowcami Studium, dzięki czemu uzyskiwane przez nich informacje pochodzą z pierwszej ręki – są wyszukiwane i opracowywane w oparciu o lokalne serwisy informacyjne, prasę i inne doniesienia medialne. Wiadomości z regionu, często po raz pierwszy pojawiające się w polskiej przestrzeni medialnej, aktualizowane są trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty rano. Całością prac BIS-u kieruje red. Maria Przełomiec. Poszczególne działy BIS-u prowadzą: Anatolij Zimin – Ukraina, Mołdawia, Eugenia Olejnikowa – Azja, Igor Isajew – Białoruś, kraje bałtyckie Jurij Kurstak – Rosja, Agata Szczuka – Europa Środkowa, Ionis Macevoi – Bałkany, Daria Szlezyngier – Kaukaz.