List otwarty urzędników

Uruchomiony 22 października projekt „Dialog z narodem” społeczności „Czestnyje ludi” [Uczciwi ludzie – przyp. tłum.] zgromadził ponad 3000 osób. Projekt ma na celu zbieranie aktualnych informacji o sytuacji w organach rządowych od pracowników tych urzędów. Uczestnicy projektu wraz ze specjalistami z Narodowego Zarządu Antykryzysowego opracowali tekst listu otwartego pracowników administracji państwowej.
W liście zawarto następujące postulaty: powstrzymanie przemocy, uwolnienie więźniów politycznych, pociągnięcie do odpowiedzialności szefów sił bezpieczeństwa i Centralnej Komisji Wyborczej oraz przeprowadzenie nowych wyborów.
List podpisało już 1674 urzędników, z czego 1273 osoby to obecni pracownicy administracji, a 401 – byli, z których większość zakończyła pracę po sierpniu 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *