Drenaż mózgów – społeczne, polityczne i gospodarcze skutki dla Białorusi

Drenaż mózgów” (brain drain) został zdefiniowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji jako ,,Utrata kapitału ludzkiego w określonym zawodzie lub sektorze gospodarczym wynikająca z emigracji wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w danym zawodzie lub sektorze z kraju pochodzenia do innego kraju (lub z jednego regionu kraju do innego– migracja wewnętrzna)”

Czytaj więcej