Wpływy rosyjskie na stanowiska państw przestrzeni poradzieckiej wobec wydarzeń na Białorusi

Białoruskie protesty z sierpnia 2020 roku wpłynęły nie tylko na stosunki państwa białoruskiego z najbliższymi partnerami, ale też na sposób w jaki Federacja Rosyjska stara się prowadzić własną grę polityczną na przestrzeni postradzieckiej. Rosja musiała dostosować się do nowych warunków politycznych, postarać się zminimalizować straty i wykorzystać sytuację na swoją korzyść.

Czytaj więcej

Król– prezydent– gubernator. Polityka rosyjska i Alaksandr Łukaszenka

Królewską tajemnicą – Le secret du roi – nazywano tajny, pozostający jedynie w głowie władcy i jego najbliższych współpracowników rzeczywisty cel polityki. Taką królewską tajemnicą, celem rzeczywistym i nigdy nie ujawnianym Alaksandra Łukaszenki było pod koniec lat 90. minionego wieku przekonanie, że może on zostać następcą Borysa Jelcyna jako prezydent Rosji, a właściwie Rosji i Białorusi.

Czytaj więcej

Drenaż mózgów – społeczne, polityczne i gospodarcze skutki dla Białorusi

Drenaż mózgów” (brain drain) został zdefiniowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji jako ,,Utrata kapitału ludzkiego w określonym zawodzie lub sektorze gospodarczym wynikająca z emigracji wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w danym zawodzie lub sektorze z kraju pochodzenia do innego kraju (lub z jednego regionu kraju do innego– migracja wewnętrzna)”

Czytaj więcej