Wielka „krucjata” w imię tyranii

Głównym celem „wielkiej rozmowy” z Łukaszenką, która odbyła się w Mińsku 9 sierpnia 2021 roku i trwała ponad 8 godzin, była chęć potwierdzenia swojego zwycięstwa i zademonstrowania pełnej kontroli nad sytuacją, a sam styl „rozmowy” stał się rekompensatą za własną porażkę wyborczą i próbą przywrócenia „charyzmy”.

Czytaj więcej