Do pozarządowej „Brzeskiej Gazety” wpłynęło zawiadomienie z drukarni, że drukarnia nie podpisze kontraktu na przyszły rok – informuje Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy

„Brzeska Gazeta” to niezależny tygodnik (redaktor naczelny Wiktar Marczuk) o nakładzie sięgającym 25 tysięcy. W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Białorusi zaprzestano drukowania czasopism: Narodnaja Wolja, Komsomolskaja Prawda i SN+. …

Czytaj więcej