Justyna Olędzka

Autor: Justyna Olędzka

doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, redaktor naczelna czasopisma ,,Społeczeństwo i Polityka". Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki legitymizacji i deligitymizacji przywództwa na obszarze WNP oraz teorii i praktyki inżynierii społecznej.

Zobacz wszystkie wpisy od Justyna Olędzka → Zobacz całą redakcję portalu →