Opinie

Zobacz wszystkie

Białoruś 2021: podsumowanie i perspektywa protestu obywatelskiego (wykład)

Wykład inauguracyjny Pawła Łatuszki w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, „Białoruś 2020”, który rozpoczyna serię wykładów w semestrze letnim.  Wykładowcy i wykładowczynie to eksperci i ekspertki z …

Podsumowanie dnia

Zobacz wszystkie

Podsumowanie wydarzeń 7 marca

Centrum Białoruskiej Solidarności i Inicjatywa Wolna Białoruś wystąpili z petycją do prezydenta m.st. Warszawy o nadanie jednemu z rond im. Ramana Bandarenki ( https://cutt.ly/izrUWxL) W Wilnie odbył się marsz kwiatów …